Default Blog Page

101028 – Vad är det…?

Vad är det som krävs för att stanna kvar som inte är säker men aldrig tvivlar som inte har nån storlek alls inte har någon genans Som får en att ropa till balkongen “kom…

…a much better screw…

… But oh, what will you do alone? Cos I have to go… Where’s all the money gone? – I’m talking to you, All up the whole in your arm, is the needle a much…

160817 – 2

Bara visa de tags som finns i söksträngen    1  2   1 12 123 Bildgallery med text “runtom”